KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Společná zemědělská politika po roce 2020

Budoucí politika pro zemědělství a venkov

AKTUALITY

Zpráva zpravodaje Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu Alberta Desse

23/03/12

Zdroj: MZe ČR

Závěry maďarského předsednictví k budoucnosti Společné zemědělské politiky

23/03/12

Zdroj: MZe ČR

Ministr zemědělství v Bruselu: Snížení národní obálky pro rozvoj venkova je pro ČR nepřijatelné

23/03/12

Zdroj: MZe ČR

Sdělení Evropské komise k budoucí podobě Společné zemědělské politiky

23/03/12

Zdroj: MZe ČR

Společná deklarace ČR, Německa, Itálie, Rumunska, Slovenska a Velké Británie proti cappingu

23/03/12

Zdroj: MZe ČR

Legislativní návrhy Evropské komise k reformě Společné zemědělské politiky

19/03/12

Zdroj: MZe ČR

Reforma společné zemědělské politiky 2014-2020 – vysvětlení základních principů a prvků reformy

15/03/12

Zdroj: PRV

Ministr zemědělství Petr Bendl představil Gremium pro reformu zemědělské politiky

09/03/12

Zdroj: MZe ČR

Semináře o reformě Společné zemědělské politiky a Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

01/03/12

Zdroj: AK ČR