KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Společná zemědělská politika po roce 2020

Budoucí politika pro zemědělství a venkov

AKTUALITY

Evropští ministři zemědělství jednali v Bruselu o řešení zemědělských rizik a krizí v rámci reformy SZP

17/07/12

Zdroj: MZe

Informace Agrární komory ČR č. 18/2012

15/06/12

Informace z jednání Odborné skupiny MZe pro budoucnost SZP pro roky 2014-2020

Informace Agrární komory ČR č. 16/2012

08/06/12

Informace z jednání Odborné skupiny MZe pro budoucnost SZP v oblasti přímých plateb

Ministr zemědělství Bendl: Ozeleňování musí být realistické

17/05/12

Zdroj: MZe ČR

EK by měla dohlédnout na to, aby všichni chovatelé prasat v EU dodrželi novou směrnici

04/05/12

Zdroj: MZe ČR

Evropský účetní dvůr kritizuje návrhy zemědělské reformy

04/05/12

Zdroj: ÚZEI

Ministr zemědělství: Podporujeme co nejjednodušší nastavení systému přímých plateb

27/04/12

Zdroj: AK ČR

Materiály ze seminářů Reforma společné zemědělské politiky po roce 2014

19/04/12

Zdroj: AK ČR

Nejdřív reforma politiků unie

03/04/12

Zdroj: AK ČR

Vládní výbor pro Evropskou unii přijal Změnu rámcové pozice ČR k rozpočtu EU na léta 2014 až 2020

26/03/12

Zdroj: MZe ČR