KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Společná zemědělská politika po roce 2020

Budoucí politika pro zemědělství a venkov

AKTUALITY

Ministerstvo zemědělství: Nová Společná zemědělská politika EU musí podporovat konkurenceschopnost evropského zemědělství

20/12/12

Zdroj: MZe ČR

Ministr zemědělství: V přechodném období je pro nás prioritou zachování plateb SAPS

11/12/12

Zdroj: MZe ČR

Ministr Bendl: Podstatné je nastavení spravedlivých podmínek, které zajistí konkurenceschopnost evropského zemědělství

30/11/12

Zdroj: MZe ČR

Informace Agrární komory ČR č. 35/2012

27/11/12

Jednání Konsorcia nevládních agrárních organizací s poslanci Evropského parlamentu za ČR

Hlasování o reformě společné zemědělské politiky EU odloženo na rok 2013

22/11/12

Zdroj: www.agronavigator.cz

Rada pro zemědělství a rybářství jednala o nastavení pravidel pro přímé platby zemědělcům po roce 2013 a o novém Evropském námořním a rybářském fondu

26/10/12

Zdroj: MZe ČR

Společná zemědělská politika po roce 2013 – Podrobnější návrh Copa-Cogeca k zelenání a zelenému růstu

19/10/12

Zdroj: www.apic-ak.cz

Ministr Petr Bendl a eurokomisařka Maria Damanaki se shodli na maximální podpoře akvakultury v budoucím programovacím období 2014-2020

11/10/12

Zdroj: MZe ČR

Bioakademie 2012: Ekologický přístup k živočišné výrobě

04/10/12

Zdroj: www.bio-info.cz

Ministr zemědělství Petr Bendl jednal se svým saským kolegou o budoucí podobě Společné zemědělské politiky

30/08/12

Zdroj: MZe ČR