KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Regionální potravina Ústeckého kraje 2016

Regionální potravina Ústeckého kraje 2016

AKTUALITY

Jak správně značit potraviny?

19/02/16

INFORMACE ČLENŮM KIS ÚK č. 9/2016

Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

09/02/16

Zdroj: Oddělení potravinového práva a kvality potravin, Úřad pro potraviny, MZe ČR

Výživové údaje a přípustné odchylky

09/02/16

Zdroj: Oddělení potravinového práva a kvality potravin, Úřad pro potraviny, MZe ČR

Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1925/2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin

09/02/16

Zdroj: Oddělení potravinového práva a kvality potravin, Úřad pro potraviny, MZe ČR

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

09/02/16

Zdroj: Oddělení potravinového práva a kvality potravin, Úřad pro potraviny, MZe ČR

Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách

09/02/16

Zdroj: Oddělení potravinového práva a kvality potravin, Úřad pro potraviny, MZe ČR

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin

09/02/16

Zdroj: Oddělení potravinového práva a kvality potravin, Úřad pro potraviny, MZe ČR

Gratulace paní Jaroslavě Michalcové

27/01/16

INFORMACE ČLENŮM KIS ÚK č. 5/2016

Regionální výrobci na RegFoodFestu 2016

15/01/16

Zdroj: SZIF

REGIONÁLNÍ POTRAVINA ÚSTECKÉHO KRAJE 2016

07/01/16

Informace k soutěži vč. Metodiky a přihlášek. Přijímání přihlášek do soutěže od 11.1.2016 do 29.2.2016.