KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Rozvoj venkova a životní prostředí

Rozvoj venkova a životní prostředí

AKTUALITY

Nejlepší projekty prospěšné pro naši krajinu

06/06/07

Zdroj: MZe

Nezapomeňme na schválení ZÁSAD …. k ochraně ovzduší

26/01/06

Zemědělské podniky od určité projektové ustajovací kapacitě mají povinnost předložit Krajskému úřadu předepsané ZÁSADY podle zák. č.86/2002Sb.

Venkov a fondy EU v období 2007-2013

25/01/06

Ministerstvo zemědělství pořádá pod záštitou ministra a za jeho účasti kulaté stoly k problematice Venkov a fondy EU v období
2007-2013 (LEADER, EAFRD).

Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci programu LIFE pro rok 2005-2006

02/08/05

Komise vyzývá právnické osoby sídlící v Evropské unii a v kandidátských zemích přidružených k LIFE, aby předložily návrhy projektů pro výběrové kolo programu LIFE pro období 2005–2006.