KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Rozvoj venkova a životní prostředí

Rozvoj venkova a životní prostředí

AKTUALITY

Ministr Petr Bendl a další dobrovolníci vyčistili 62 kilometrů břehů řeky Berounky

23/04/13

Zdroj: MZe ČR

Pozemkové úpravy pomáhají obcím i krajině: ovlivňují ekonomickou stabilitu venkova a zvýšenou životní úroveň jeho obyvatel

27/03/13

Zdroj: MZe ČR

Vláda schválila finance na nástupnický program Zelená úsporám

24/07/12

Zdroj: MŽP

Kontrola a monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích

10/05/11

Zdroj: www.apic-ak.cz

Podpora rozvoje místních MICROenergetických akčních plánů pro Pakt starostů a primátorů ve venkovských oblastech

19/04/11

Program CIP-IEE-2011 Zdroj: www.kr-ustecky.cz

10. výzva OPŽP je zaměřena na podporu omezování rizika povodní, využívání alternativních zdrojů energie a úspory energie

03/06/09

Informace členům KIS-ÚK č. 14/2009

20/04/09

Program "Zelená úsporám"

Na vodovody a kanalizace bude připraveno 9 miliard korun

04/03/09

Zdroj: MZe

Podpora pro ekologičtější vytápění

27/03/08

Zdroj: sfzp.cz

MZe upřesnilo náklady na budování čističek a kanalizací

12/02/08

Zdroj: MZe