KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podpora středoškolského a odborného vzdělávání

Informace o podpůrných programech

AKTUALITY

Exkurze na Školním statku Poděbrady

15/12/11

Zdroj: KIS ÚK

Informace členům KIS ÚK č. 57/2011

02/11/11

Slavnostní konference Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – 18.10.2011

KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

02/11/11

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse Děčín – Libverda pořádá rekvalifikační kurz v termínu od 6. ledna do 30 března 2012

Grantový program Chytré hlavy pro Sever zná svého vítěze

02/08/11

Zdroj: www.chytrehlavy.cz

Vyhlášení výsledků soutěže Chytré hlavy pro Sever rok 2011

12/07/11

Zdroj: www.chytrehlavy.cz

Informace členům KIS ÚK č. 35/2011

12/07/11

Držitelé DOBRÉHO LISTU KOMORY rok 2011

Chytré hlavy pro Sever mají opět šanci získat grant na své projekty

16/03/11

Zdroj: www.czechcoal.cz

Současné potřeby zemědělských podniků na trhu práce

04/03/11

Zdroj: ÚZEI Praha

Příspěvek k hledání optimálního rozměru resortního školství

04/03/11

Zdroj: ÚZEI Praha