KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podpora středoškolského a odborného vzdělávání

Informace o podpůrných programech

AKTUALITY

Projekt Cesta za poznáním uhlí aneb Uhelná maturita

03/11/17

INFORMACE č. 66/2017

Blahopřání panu Petru Kloučkovi z Českého svazu ochránců přírody Klíny k významnému ocenění za přínos v ekologické výchově

02/10/17

INFORMACE č. 56/2017

Projekt "Cesta za poznáním uhlí aneb Uhelná maturita"

27/09/17

INFORMACE č. 55/2017

Proces rekultivace a revitalizace jako nástroj udržitelného rozvoje v antropogenně zatížené krajině severních Čech

05/05/17

INFORMACE č. 34/2017

Zdravotní důsledky těžby a zpracování uhlí v Podkrušnohoří a analýza budoucího energetického potenciálu modelového území

05/05/17

INFORMACE č. 35/2017

Příspěvek k trvale udržitelnému hospodaření v krajině Podkrušnohoří

30/01/17

INFORMACE č. 5/2017

Cesta za poznáním aneb Uhelná maturita

09/11/16

INFORMACE KIS ÚK č. 68/2016

Zemědělské školství dostane od Ministerstva ještě letos nové moderní traktory a simulátory zemědělské techniky

15/07/16

Zdroj: MZe ČR

Počet žáků v prvním ročníku zemědělských oborů stoupl

15/07/16

Zdroj: Deník Zemědělec

Ministerstvo zemědělství se stará o budoucí zemědělce. Na jejich vzdělání přispěje ročně 50 miliony korun

09/06/16

Zdroj: MZe ČR