KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odborné a výukové materiály

Vzdělávací podklady

AKTUALITY

Výroční zpráva pro přímé platby za rok 2017

09/05/18

Zdroj: MZe ČR

Seminář "Jednotná žádost – dotace určené pro zemědělce"

24/04/18

INFORMACE č. 38/2018

Seminář k GDPR

24/04/18

INFORMACE č. 39/2018

Prezentace k seminářům – environmentální opatření PRV 2018

09/04/18

Zdroj: MZe ČR

Principy SZP – Přímé platby, změny  v přímých platbách od roku 2018

06/04/18

INFORMACE č. 36/2018

Proběhl seminář k Nitrátové směrnici

06/04/18

INFORMACE č. 35/2018

Skladování a používání hnojiv, nitrátová směrnice, technologické vody, upravené kaly a sedimenty

05/04/18

Prezentace

Bilance živin

05/04/18

Prezentace

Vosk je nutnou součástí včelaření

28/03/18

Zdroj: Spolek Krušnohorských včelařů

Nejčastější kontrolní nálezy při kontrolách na místě v roce 2017

28/03/18

Prezentace SZIF