KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odborné a výukové materiály

Vzdělávací podklady

AKTUALITY

Zimování včelstev

01/10/18

Zdroj: Prezentace Josefa Křapky

Legislativa a včely

01/10/18

Zdroj: Spolek Krušnohorských Včelařů

Pesticidy a jejich šetrné posuzování a dopady na zdraví & Revitalizace zemědělské krajiny po těžbě uhlí na příkladech SRN

13/08/18

INFORMACE č. 69/2018

Protierozní ochrana a změny DZES 5 platné od 1.1.2019

16/07/18

INFORMACE č. 57/2018

Konference České společnosti pro jakost "FROM FARM TO FORK"

25/06/18

INFORMACE č. 53/2018

Oddělky

29/05/18

Zdroj: www.akvapis.cz

Úvod do chovu včelích matek II.

23/05/18

Zdroj: www.akvapis.cz

Úvod do chovu včelích matek I.

23/05/18

Zdroj: www.skvapis.cz

Chov matek

22/05/18

Zdroj: Spolek Krušnohorských Včelařů

Vliv rostlinných zbytků na půdu

10/05/18

Zdroj: Deník Zemědělec