KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odborné a výukové materiály

Vzdělávací podklady

AKTUALITY

Program rozvoje venkova 2014-2020 základní změny v Pravidlech pro 8. kolo, nejčastější chyby žadatelů

21/08/19

Zdroj: MZe ČR

Podrobné informace k omezení pěstování monokultur na max. 30 ha souvislé plochy prostřednictvím standardu DZES 7d)

20/08/19

Zdroj: MZe ČR

Praktické návody k provádění zákresů v rámci Jednotné žádosti

16/04/19

Zdroj: MZe ČR

Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2019

04/04/19

Zdroj: MZe ČR

Akční program nitrátové směrnice v ČR

27/03/19

Zdroj: Prezentace Ing. Jaroslavy Šamsové

Řešení DZES 5 – EROZE v roce 2019

01/03/19

Zdroj: Prezentace ze semináře pro zemědělce, Most, 28.2.2019

Eroze od roku 2019 – Uživatelská příručka

01/03/19

Zdroj: MZe ČR

Eroze 2019 – příručka a další informační podklady

11/12/18

Zdroj: MZe

Změna protierozních podmínek v rámci standardu dobrého zemědělského stavu půdy DZES 5 s účinností od 1. ledna 2019

19/11/18

Zdroj: MZe ČR

Precizní zemědělství

12/11/18

INFORMACE č. 85/2018