KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Dotace » Ostatní » SZIF »

SZIF

Dotační tituly SZIF

AKTUALITY

Spuštěn Portál farmáře SZIF

15/11/06

Zdroj: SZIF

Zařazeno v Aktuality, SZIF

V příručkách k intervenčnímu nákupu obilovin je tisková chyba

15/11/06

Zdroj: SZIF

Zařazeno v Aktuality, SZIF

Zpravodajství z Operačního programu

09/06/06

Zdroj: SZIF

Zařazeno v SZIF

MZe schválilo dne 29.5.2006 zpřesnění pravidel pro žadatele pro opatření 2.3. Rybářství

09/06/06

Zdroj: SZIF

Zařazeno v SZIF

Informace – mimořádná okolnost vzniklá nadměrným výskytem hrabošem polním

06/06/06

Zdroj: SZIF

Zařazeno v Aktuality, SZIF

Metodický pokyn č. 1/2006/H/RO_ZAPU

04/05/06

Zdroj: SZIF

Zařazeno v Aktuality, SZIF

Oznámení o zahájení pastevního období

18/04/06

Formulář AEO – SZIF

Zařazeno v SZIF

Metodika k provádění nařízení vlády č. 241/2004 Sb.

18/04/06

Zdroj: SZIF, MZe

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR, SZIF

Metodika k provádění nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

18/04/06

Zdroj: SZIF, MZe

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR, SZIF

I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D S P R Á V N É Z E M Ě D Ě L S K É P R A X E

16/12/05

Průvodce po stávajících zásadách správné zemědělské a legislativních požadavcích na hospodaření z pohledu ochrany životního prostředí zejména ve vazbě na poskytování finančních podpor v zemědělství.