KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Dotace » Ostatní » SZIF »

SZIF

Dotační tituly SZIF

AKTUALITY

Prezentace ze semináře „Aktuální otázky k EAFRD, první kolo výzvy“

08/08/07

Zdroj: AK ČR

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR, SZIF

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova – Přehled opatření

26/07/07

EAFRD – Osy a opatření pro čerpání dotací

Nabídka poradenství a zpracování žádostí o dotace pro zemědělce

24/07/07

Zdroj: ZERA

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR, PGRLF, SZIF

Tabulka energetických plodin a jejich reprezentativních výnosů (2007)

19/07/07

Zdroj: SZIF

Metodický výklad preferenčních kritérií k opatřením PRV vyhlašovaným v prvním kole

18/07/07

Zdroj: SZIF

Příručka pro žadatele 2007 – Národní doplňkové platby k přímým podporám (TOP-UP)

09/07/07

Zdroj: SZIF

Zařazeno v Aktuality, SZIF

Podpory pro zemědělce – nabídka dotací

03/05/07

Zdroj: ZERA

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR, PGRLF, SZIF

Upozornění pro žadatele o podporu z agroenvironmentálních opatření

27/04/07

Zdroj: MZe

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR, PGRLF, SZIF

Mapy k dotacím v roce 2007 – finální verze

26/04/07

Zdroj: MZe

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR, SZIF

Nařízení vlády č. 242/2004 Sb. o provádění agroenvironmentálních opatření

23/04/07

Zdroj: MZe