KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Národní podpory

Témata

Krajský úřad ÚK MZe ČR

AKTUALITY

Posunutí příjmu žádostí osmého a devátého kola Operačního programu zemědělství

19/01/06

Článek MZe

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR

Novela VN č. 242/2004 Sb., platná od 1.1.2006

19/01/06

K 1.1.2006 vstoupila v platnost novela VN č. 242/2004 Sb. (AEO).Autorkou materiálu je Ing. Jitka Tvrzníková – metodik ÚZPI.

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR

Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2006

18/01/06

DOTACE Z ÚSTECKÉHO KRAJE – Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2006

Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělání a osvěty v ÚK pro rok 2006

18/01/06

DOTACE Z ÚSTECKÉHO KRAJE – Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělání a osvěty v ÚK pro rok 2006

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2006

18/01/06

DOTACE Z ÚSTECKÉHO KRAJE – Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2006

Informace k Operačnímu programu

10/01/06

OPERAČNÍ PROGRAM

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR

Doplnění čestného prohlášení o bezdlužnosti

22/09/05

Článek APIC

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR

Podklad pro jednání o možnosti výplaty přímých plateb v dřívějších termínech

22/09/05

AK ČR a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR

Podklad pro jednání o možnosti výplaty přímých plateb v dřívějších termínech – příloha

22/09/05

AK ČR a Jihočeská univerzita České Budějovice

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR

Byly schváleny návrhy nových podpor v rámci Operačního programu

20/09/05

Do operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství byl zařazen nový investiční záměr, který bude zahrnovat rekonstrukce a výstavbu skladovacích kapacit pro obiloviny a olejniny a technologie posklizňové úpravy obilovin a skladování obilovin a olejnin.

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR