KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Krajský úřad ÚK

Dotační tituly KÚ ÚK

AKTUALITY

Výzva č. 1/2017 – Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014-2020

19/01/17

Zdroj: KÚÚK

Výzva k podání žádostí o dotaci – zemědělství

17/01/17

Zdroj: KÚÚK

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017-2020

17/01/17

Zdroj: KÚÚK

I. kolo Výzvy pro uvolnění dotace z Fondu podpory projektů

17/01/17

Zdroj: HSRM

Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020

01/02/16

Zdroj: Ústecký kraj

Ústecký kraj nabízí dotace inovativním firmám

22/01/15

INFORMACE ČLENŮM KIS ÚK č. 5/2015

Nabídka podpory zemědělským svazům Ústeckého kraje

14/02/14

INFORMACE ČLENŮM KIS ÚK č. 11/2014

Podmínky k poskytnutí dotací v roce 2014 určených pro rozvoj zemědělství a venkovských oblastí, včelařství, obnovy krajiny a biodiverzity a dále pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty

09/01/14

Zdroj: Ústecký kraj

Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji pro rok 2013

26/04/12

INFORMACE ČLENŮM KIS ÚK č. 18/2012

Zásady pro finanční podpory z Fondu Ústeckého kraje

26/04/12

INFORMACE ČLENŮM KIS ÚK č. 17/2012