KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Evropské podpory

Dotační tituly EU

AKTUALITY

Přehled dotačních programů a příležitostí – červenec, srpen 2006

03/07/06

Zdroj: Evropský parlament

Zařazeno v Evropské podpory

Přehled dotačních programů a příležitostí – červen 2006

06/06/06

Přehled

Zařazeno v Evropské podpory

Přehled dotačních programů a příležitostí – květen 2006

04/05/06

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí

03/04/06

Zdroj: Evropksý parlament

Zařazeno v Evropské podpory

DOTAČNÍ PROGRAMY – LEDEN 2006

19/01/06

Vážená paní, vážený pane,jménem pana Richarda Falbra, poslance Evropského parlamentu, Vám přílohou zasílám první číslo informační brožury o aktuálně dostupných dotačních programech.Pan poslanec bude tento pravidelný přehled pro Vás zajišťovat zdarma po dobu roku 2006.Cílem je přiblížit všem zájemcům alespoň základní informace, které pomohou lépe se zorientovat v možnostech čerpání dotací.Kancelář poslance EPBodovatelů 2830434 01 MostTel: +420 746 206 857

I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D S P R Á V N É Z E M Ě D Ě L S K É P R A X E

16/12/05

Průvodce po stávajících zásadách správné zemědělské a legislativních požadavcích na hospodaření z pohledu ochrany životního prostředí zejména ve vazbě na poskytování finančních podpor v zemědělství.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD)

22/08/05

Jedním z kroků reformy společné zemědělské politiky EU je rozdělení finančních prostředků poskytovaných zemědělcům a dalším žadatelům z rozpočtu EU na dvě priority…