KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Evropské podpory

Dotační tituly EU

AKTUALITY

Křížová kontrola v praxi

28/02/08

Pro úplné zajištění směrnic a nařízení Evropské unie, souhrnně nazývaných cross compliance, tedy jejich implementaci, musí zemědělské podniky zabezpečit řadu organizačních, bezpečnostních a technických opatření.

Dotace EU na len a konopí byly prodlouženy do roku 2008/09

28/02/08

Zdroj: ÚZPI

Přehled dotačních programů za prosinec 2007 a leden 2008

05/12/07

Zdroj: kancelář poslance EP JUDr. Falbra

Přehled dotačních programů – listopad 2007

09/11/07

Kancelář poslance EP JUDr. Richarda Falbra

Regionální operační programy jsou ve finále

31/10/07

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Česká republika zahájí čerpání z rozpočtu EU

25/10/07

Zdroj: MZe

Zařazeno v Evropské podpory, MZe ČR

Čerpání dotací ze strukturálních fondů za období 2004 – 2006

24/10/07

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropská komise podepíše první operační programy

04/10/07

Zdroj: Strukturální fondy EU

Zařazeno v Evropské podpory

Přehled dotačních  programů a příležitostí

04/10/07

Zdroj: kancelář poslance EP

Vláda schválila systém informování o možnostech čerpání z fondů EU

25/09/07

Zdroj: Strukturální fondy EU

Zařazeno v Evropské podpory