KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Informační podpory produktů resortní povahy

Vícezdrojové zemědělství

AKTUALITY

Byla vyvinuta nová technologie na výrobu paliva z bioodpadu

19/05/17

Zdroj: Deník Zemědělec

Lidé se více zajímají o kvalitu jídla, spotřeba biopotravin roste

16/05/17

Zdroj: MZe ČR

Výklad kritéria přijatelnosti

19/04/17

Zdroj: MZe ČR

Podmínky k provádění opatření ekologické zemědělství pro rok 2017

07/04/17

Metodika k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., pro rok 2017

Greening – procentní podíl ploch v ekologickém zájmu

07/04/17

Zdroj: MZe ČR

Jednotná žádost 2017

05/04/17

Zdroj: Prezentace Ing. Jaroslavy Šamsové

Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb v České republice v roce 2017

04/04/17

Zdroj: MZe ČR

Ministerstvo zemědělství zahájilo další etapy hlavních programů podporujících zemědělství a rybářství

04/04/17

Zdroj: MZe ČR

Zemědělský podnikatel, Aktivní zemědělec

31/03/17

Zdroj: SZIF

Zprávy z Ministerstva zemědělství – březen 2017

31/03/17

Zdroj: MZe ČR