KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Informační podpory produktů resortní povahy

Vícezdrojové zemědělství

AKTUALITY

7. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020

09/08/18

Zdroj: SZIF

Informace pro ekologické zemědělce ohledně katastrofické události – nákup konvenčních objemných krmiv v roce 2018 z důvodu sucha

19/07/18

Zdroj: MZe ČR

Faremní zpracování ovoce a zeleniny v ekologickém zemědělství

11/07/18

Zdroj: Diana Benšová a kol.

SZIF newsletter – červen 2018

29/06/18

Zdroj: SZIF

Spotřeba biopotravin v České republice vzrostla nejvíce od roku 2008, každý za ně utratí průměrně 241 korun ročně

26/04/18

Zdroj: MZe ČR

Kůrovcová situace bude v roce 2018 mimořádně nepříznivá. Ministerstvo zemědělství upozorňuje vlastníky lesů na nutnost včasného výkonu opatření v ochraně lesa proti kůrovci. Odborníci zdarma poradí

22/03/18

Zdroj: MZe ČR

Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství 2018

23/02/18

Zdroj: ÚKZÚZ

Kompletní právní předpisy ekologického zemědělství ke stažení

22/02/18

Zdroj: MZe ČR

Rusko má velké ambice v produkci biopotravin

31/01/18

Zdroj: MZe ČR

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2018

25/01/18

Zdroj: SZIF