KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Obnovitelné zdroje

Obnovitelné zdroje

AKTUALITY

Vzdělávejme se v obnovitelných zdrojích energie v Ústeckém kraji

11/12/12

INFORMACE ČLENŮM KIS ÚK č. 55/2012

Digestát jako organické hnojivo

11/12/12

Zdroj: Zemědělec 8/2012

Aktualizace státní energetické koncepce České republiky

07/12/12

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, srpen 2012

Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

07/12/12

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, srpen 2012

Výrazná kritika plánů EU pro biopaliva

28/11/12

Zdroj: ÚZEI

Komora podpoří diskusi o biopalivech

28/11/12

Zdroj: AK ČR

Evropa omezuje biopaliva

27/11/12

Zdroj: ÚZEI

Mají české vitamíny šanci?

23/11/12

Zdroj: AK ČR

Vláda projednala Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů a Státní energetickou koncepci

22/11/12

Zdroj: MPO

Informace Agrární komory ČR č. 33/2012

14/11/12

Aktuality ze sektoru obnovitelných zdrojů energie