KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Obnovitelné zdroje

Obnovitelné zdroje

AKTUALITY

Bioplyn může zásobovat obnovitelnou elektřinou

30/05/07

Zdroj: ÚZPI

Nejperspektivnějším obnovitelným zdrojem v ČR je biomasa

30/04/07

Zdroj: www.agris.cz

Buřeň použitá k výrobě biopaliva

18/12/06

Zdroj: ÚZPI

Předpoklady hospodárného provozu zařízení na bioplyn

22/02/06

Předpoklady hospodárného provozu zařízení na bioplyn

Obnovitelné biologické materiály pro nepotravinářské účely

02/12/05

Workshop pořádaný Evropskou komisí v červnu 2005, na kterém se hodnotily výsledky zemědělské výzkumu EU (1998–2004) zaměřeného na obnovitelné zdroje.

Zařazeno v Obnovitelné zdroje

Vláda schválila program podpory biopaliv

20/10/05

Vláda schválila návrh dlouhodobé strategie využití biopaliv v ČR podaný ministerstvem průmyslu a obchodu.

Vyhláška č. 294/2005 Sb.

20/07/05

Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Zařazeno v Obnovitelné zdroje

Zákon č. 180/2005 Sb.

20/06/05

Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

Zařazeno v Obnovitelné zdroje

Zákon č. 180/2005 Sb.

10/06/05

Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)