KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Obnovitelné zdroje

Obnovitelné zdroje

AKTUALITY

Poslanci schválili návrh zákona o biopalivech. Novela pomůže ochraně ovzduší

27/11/15

Zdroj: MZe ČR

Zástupci lesnictví v Madridu: Lesů v Evropě přibývá. Je to příležitost pro další pracovní místa a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny

23/10/15

Zdroj: MZe ČR

Poslanci jednají o biopalivech. Pokud zákony neprojdou parlamentem, hrozí České republice obří pokuta

25/09/15

Zdroj: MZe ČR

Ministerstvo zemědělství k problematice biopaliv – časté otázky a odpovědi

30/05/15

Zdroj: MZe ČR

Parlament podpořil přechod na moderní biopaliva

16/05/15

Zdroj: Evropské společenství

Pěstování energetických a technických plodin na zemědělsky rekultivovaných výsypkách

13/03/15

Zdroj: Prezentace Ing. Romana Honzíka VÚRV, v.v.i.

Rychle rostoucí dřeviny pro energetické využití. Pokrok v pěstování a rozvoji?

13/03/15

Zdroj: Prezentace – Ing. Jiří Jiránek

Společný německo-český projekt – přeměna zkvašených zbytků na hnojivo

16/05/14

INFORMACE ČLENŮM KIS ÚK č. 25/2014

Pěstování chrastice rákosovité pro výrobu bioplynu

21/02/14

Zdroj: VÚRV, v.v.i.

Publikace o možnosti energetického využití biomasy

10/01/14

Zdroj: MZe ČR