KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Cross compliance jako nástroj k ochraně vod a životního prostředí

INFORMACE k seminářům v rámci projektu č. 11/013/1310a/371/001409, realizovaného v rámci opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost

AKTUALITY

Informace Agrární komory ČR č. 12/2013

11/04/13

Zdroj: AK ČR

Management erozně ohrožených půd s využitím kompostu

05/04/13

Seminář a exkurze ZDARMA

ZÁKON č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů

28/11/12

předcházení a náprava ekologické újmy

POŽADAVKY PRO OCHRANU TELAT

26/11/12

Cross Compliance – oblast: Dobré životní podmínky zvířat

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění

26/11/12

ze dne 14. září 2011

PŘÍLOHY K NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 295/2011 Sb.

26/11/12

Příloha č. 1 Náležitosti základního hodnocení rizika, příloha č. 2 Náležitosti podrobného hodnocení rizika, příloha č. 3 Kontrola základního a podrobného hodnocení rizika, příloha č. 4 Posouzení dostatečnosti finančního zajištění

GAEC 2 MEO – zahájení fyzických kontrol

26/11/12

Zdroj: MZe ČR

GAEC 2 MEO – zahájení fyzických kontrol

26/11/12

Zdroj: MZe ČR

POMŮCKA HODNOCENÍ RIZIKA EKOLOGICKÉ ÚJMY

26/11/12

Příloha č. 1 k zákonu č. 167/2008 Sb.

POŽADAVKY PRO OCHRANU ZVÍŘAT CHOVANÝCH PRO HOSPODÁŘSKÉ ÚČELY

26/11/12

Cross Compliance – oblast: Dobré životní podmínky zvířat