KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Živočišná výroba

Živočišná výroba

AKTUALITY

Vyjádření k vystoupení prezidenta AK ČR v pořadu Nedej se

01/03/19

Zdroj: AK ČR

Hledání cest při nelehké situaci ve včelaření

01/03/19

Zdroj: Spolek Krušnohorských Včelařů

Informace z monitoringu tržní produkce mléka ze dne 20.2.2019

22/02/19

Zdroj: SZIF

SZIF začíná vydávat rozhodnutí na Ekologické zemědělství

13/02/19

Zdroj: SZIF

Jak úspěšně řídit reprodukci dojnic

08/02/19

Zdroj: www.naschov.cz

Komora: Za zvýšenou porážkou skotu stojí i cena krmiv

07/02/19

Zdroj: Finance.cz

Zemědělství – 4. čtvrtletí a rok 2018

04/02/19

Zdroj: Český statistický úřad

Chov skotu je základní odvětví zemědělství

31/01/19

Zdroj: www.naschov.cz

Ministerstvo zemědělství: Strategický plán počítá s dalším snižováním používání antibiotik ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

30/01/19

Zdroj: MZe ČR

Zlepšení nákazové situace, méně potravinových afér, více závažných případů týrání zvířat – rok 2018

25/01/19

Zdroj: SVS ČR