KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

AKTUALITY

Kukuřici drtit nebo řezat?

01/06/09

Vědci z University Purdue hledají způsob, jak využít kukuřici, aby poskytovala více etanolu.

 

Satelity monitorují posklizňové zbytky

29/05/09

Výzkumy prováděné v USA jsou zaměřeny na přesné zjišťování intenzity zpracování půdy.

Zařazeno v Rostlinná výroba

Úterní bouřky přinesly škodu také na chmelnicích

28/05/09

Zdroj: Svaz pěstitelů chmele

Plevele nejsou jen škodlivé

21/05/09

Z pohledu člověka je každá rostlina, která není žádoucí, plevel. Z ekologického hlediska plevel neexistuje, neboť každá rostlina má své opodstatnění a funkci. Působení plevelů na životní prostředí je i pozitivní. 

Pěstitelské plochy GMO celosvětově stoupají

21/05/09

Podle informací ISAAA vzrostly pěstitelské plochy v roce 2008 oproti předchozímu roku přibližně o 10 %.

Zařazeno v Rostlinná výroba

Nezapomenout na hořčík

18/05/09

Brambory mají vysokou potřebu hořčíku. V případě nižší zásobenosti je třeba aplikovat hořečnatá hnojiva.

Zařazeno v Rostlinná výroba

Zpráva o výskytu škodlivých organismů a poruch č. 5 za období 27.4. – 3.5.2009

12/05/09

Zdroj: Státní rostlinolékařská správa

Zařazeno v Rostlinná výroba

Plocha chmele v ČR v roce 2009 téměř beze změn

11/05/09

Zdroj: Svaz pěstitelů chmele České republiky

Otázky a odpovědi – Kontrola podmíněnosti II

07/05/09

Přehled  odpovědi na často kladené otázky  z oblasti kontrol podmíněnosti

Proti plevelům v kukuřici postupovat důsledně  

07/05/09

Při aplikaci herbicidu je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození pěstované plodiny a bylo využito spektrum herbicidního účinku.

Zařazeno v Rostlinná výroba