KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí na dotační program 2.A.

19/08/19
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

15.8.2019

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí na dotační program 2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat pro rok 2020 (motivační formulář) v souladu s čl. 6 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.

Termíny podání žádosti na příslušné pracoviště SZIF:

  • do 31. 8. 2019 pro předměty dotace 2.A.a., 2.A.e.2.i., 2.A.e.2.j., 2.A.e.2.k. pro plnění účelu dotace v dotačním období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020,
  • do 30. 9. 2019 pro předměty dotace 2.A.e.2.e., 2.A.e.2.g., 2.A.e.2.h., 2.A.e.3. (Podpora osobě oprávněné k testování a posuzování růstové schopnosti skotu na provoz odchovny plemenných býků) pro plnění účelu dotace v dotačním období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020,
  • do 31. 12. 2019 pro všechny ostatní předměty dotace pro plnění účelu dotace v dotačním období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

V případě administrovaných žádostí podává žádost (motivační formulář) pouze administrátor.

Vzor žádosti (motivačního formuláře) na dotační program 2.A. pro všechny předměty dotace (podprogramy) a výše uvedená období je uveden v příloze této Výzvy. Sazby pro jednotlivé předměty dotace (podprogramy) pro rok 2020 žadatel uvede ze Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019. Žadatel podává žádost na každou sazbu předmětu dotace zvlášť ve stanoveném termínu.

 

Přílohy:
Vzor žádosti (motivační formulář) na dotační program 2.A (DOCX, 22 KB)