KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Koncepce biohospodářství v České republice z pohledu resortu Ministerstva zemědělství na léta 2019-2024

19/08/19
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

15.8.2019

Biohospodářství (bioeconomy) je jednou z klíčových priorit Ministerstva zemědělství.

S cílem podpořit rozvoj biohospodářství, jehož hlavní myšlenkou je zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji, udržitelné zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a akvakultura, udržitelná produkce potravin a krmiv a posílení úlohy primárních producentů a jejich integrace do hodnotového řetězce biohospodářství, stejně tak na straně lesnictví zapojení celého hodnotového řetězce navazujících odvětví, schválila Porada vedení č. 27/2019 dne 23.7.2019 Koncepci biohospodářství v České republice z pohledu resortu Ministerstva zemědělství na léta 2019-2024 (dále jen „koncepce biohospodářství“).

Koncepce je v plném rozsahu a znění dostupná v příloze.

Přílohy:
Koncepce biohospodářství v ČR z pohledu MZe na léta 2019-2024 (PDF, 788 KB)

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství