KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Blesková informace k povolení použití přípravku STUTOX II

19/08/19
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

14. 08. 2019

Zemědělci podle závěrů dnešního "výjezdního" jednání mohou používat Stutox II na cílenou povrchovou aplikaci a to po vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) na příslušném kraji. K povolení aplikace je nutné žádat o výjimku podle § 50 (Základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů zákona č. č. 114/1992 Sb. České národní rady o ochraně přírody a krajiny).

V žádosti je nutné zdůvodnit použití cílené povrchové aplikace a uvést katastr a parcely, na kterých bude uplatněná cílená povrchová aplikace. V zdůvodnění je potřebné uvést předpokládané škody na plodinách, ohrožení fungování podniku, možný zánik podniku/časti podniku z důvodu vysokých ztrát připadne ohroženost pracovních míst apod. Současně platná výjimka (vydáná ÚKZUZ 5.8.2019), jejíž platnost byla minulý týden pozastavena, má být zrušena a v nejkratším termínu má ÚKZUZ vydat nařízení k nové výjimce, kde bude ukotvena povinnost obrátit se na AOPK, která má zároveň zemědělci odpovědět "bez zbytečného prodlení".

Ing. Jan Doležal, tejemník úřadu AK ČR