KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Žňové zpravodajství k 22. červenci 2019

23/07/19
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

22.7.2019

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 22. červenci 2019

Dle šetření Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) k 22. 7. 2019 se sklizeň základních obilovin a řepky v 30. týdnu postupně rozšiřuje na většinu území ČR. Intenzivnější pokračování žňových prací komplikovalo především počasí, lokálně její ještě rychlejší postup komplikovaly bouřky a dešťové přeháňky, které zbrzdily v mnoha krajích celkový postup žní. Oproti minulému roku 2018 je ve třetím sklizňovém týdnu stále znatelný výrazně pomalejší průběh sklizňových prací jak u základních obilovin, tak také u řepky (tj. k 22. 7. 2019 je sklizeno 23,13 % ploch základních obilovin a 26,41 % ploch řepky, oproti 45,43 % ploch základních obilovin a 82,91 % ploch řepky ke dni 23. 7. 2018).

K aktuálnímu datu je sklizeno celkem 293,8 tis. ha obilovin, což představuje zhruba 23,13 % jejich ploch. Celková produkce obilovin dosahuje 1 587,4 tis. t, což je o 1 404,9 tis. tun nižší množství, než stav zjištěný touto dobou (23. 7.) v roce 2018 (bylo sklizeno 2 992,3 tis. tun). Postup sklizně i v letošním roce vykazuje značné lokální rozdíly. Nejpomaleji probíhají žně v Karlovarském kraji, kde je zatím sklizeno pouze 5,1 % ploch obilovin a sklizeň řepky zatím nezačala. V podobném stavu je sklizeň i v Moravskoslezském kraji, kde je sklizeno pouze 8,26 % ploch obilovin, u řepky je situace lepší 10,26 % sklizených ploch. Naopak tradičně nejrychlejší žně jsou v Jihomoravském kraji, kde je sklizeno 43,4 % ploch základních obilovin, následuje Ústecký kraj 42,3 %, Zlínský kraj 35,3 %. V Ústeckém kraji je sklizeno 56,1 % ploch řepky, ve Zlínském kraji 45,1 %, v Jihomoravském kraji 44,5 %.

Aktuální průměrný výnos základních obilovin podle šetření SZIF k 22. 7. 2019 činí 5,4 t/ha. V porovnání se sklizňovým rokem 2018 je aktuálně zjištěný výnos vyšší než výnos základních obilovin zjištěný ve stejném období minulého roku (výnos k 23. 7. 2018 byl 5,27 t/ha). Odhad výnosu bude průběžně zpřesňován, aktuálně se předpokládá meziročně vyšší sklizeň základních obilovin o 0,13 t/ha a nižší sklizeň řepky o 0,36 t/ha.

Sklizeň ozimého ječmene se blíží ke konci (sklizeno již 89,5 % ploch), z dosavadních výsledků lze odvozovat, že letošní sklizeň by měla být vyšší než v loňském roce: 5,87 t/ha oproti 5,10 t/ha ve stejném období v roce 2018. Sklizeň pšenice ozimé a ječmene jarního se přiblížila 20 % sklizňových ploch, loni byla touto dobou u pšenice ozimé již za 50 % a u ječmene jarního na úrovni 28,1 %.

K aktuálnímu datu je sklizeno 100,3 tis. ha (26,41 %) ploch řepky a sklizeň je za svou čtvrtinou. Produkce řepky zatím dosahuje 295,6 tis. tun s průměrným hektarovým výnosem 2,95 t/ha. Dosavadní hodnoty průměrného výnosu jsou v rozmezí od 2,7 t/ha ve Zlínském kraji do 3,25 t/ha v Královéhradeckém kraji.

V roce 2018 bylo ke dni 23. 7. 2018 sklizeno v ČR celkem 568,1 tis. ha obilovin (45,43 %) s produkcí 2 992,3 tis. tun a průměrným výnosem 5,27 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimého ječmene – 98,4 tis. ha (95,9 %) s produkcí 501,4 tis. tun a průměrným výnosem 5,10 t/ha. Řepky bylo v této době sklizeno 82,91 % ploch (341,4 tis. ha, 1 130,4 tis. tun) s průměrným výnosem 3,31 t/ha.

Přílohy