KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Žňové zpravodajství k 15. červenci 2019

17/07/19
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

15.7.2019

Postup sklizně obilovin a řepky v České republice k 15. červenci 2019

Dle šetření Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) k 15. 7. 2019 jsou žňové práce v 29. týdnu prakticky stále na počátku. Jejich intenzivnější pokračování komplikovalo především počasí, kdy se v minulém týdnu (především v závěru týdne) lokálně na celém území ČR vyskytovaly dešťové přeháňky, které celkový postup žní v mnoha krajích zbrzdily. Oproti minulému roku je v druhém sklizňovém týdnu znatelný výrazně pomalejší průběh sklizňových prací jak u základních obilovin, tak i u řepky (tj. k 15. 7. 2018 je sklizeno 12,96 % ploch základních obilovin a 7,36 % ploch řepky, oproti 25,42 % ploch základních obilovin a 51,46 % ploch řepky ke dni 16. 7. 2018).
V minulém týdnu pokračovala sklizeň především ozimého ječmene (sklizeno 74,79 % ploch) a ozimé pšenice (sklizeno 8,29 % ploch). Sklizeň ostatních obilovin byla stále teprve v počátcích. Celkem je v ČR sklizeno zhruba 164,7 tis. ha (12,96 %) ploch základních obilovin s celkovou produkcí 874,3 tis. tun. Postup sklizně vykazuje značné lokální rozdíly.  Nejvíce základních obilovin je sklizeno v Ústeckém a Jihomoravském kraji, kde je celkem sklizeno 23,8 % a 24,6 % ploch. Řepka v těchto krajích je sklizena z 17,7 % a 24 % ploch. Sklizeň ozimého ječmene je nejdále v kraji Jihočeském a Středočeském, kde je sklizeno 88,7 % a 87,7 % ploch. Nejvíce ozimé pšenice je sklizeno v kraji Jihomoravském – zhruba 25 % ploch. Nejpomalejší průběh zaznamenává Karlovarský kraj, kde sklizeň obilovin teprve začala sklizní ozimého ječmene (sklizeno prvních 14,04 ha = 0,93 % ploch).
Aktuální průměrný výnos základních obilovin podle šetření SZIF k 15. 7. 2019 činí 5,31 t/ha. V porovnání se sklizňovým rokem 2018 je aktuálně zjištěný výnos nižší než výnos základních obilovin dle ČSÚ k 10. 6. 2019 (5,52 t/ha), ale je vyšší než výnos zjištěný ve stejném období minulého roku (výnos k 16. 7. 2018 byl 5,14 t/ha). Odhad výnosu bude nicméně průběžně zpřesňován s přibývajícím množstvím sklizených obilovin, ale dnes ještě nelze odhadnout, zda bude vyšší či nižší než v roce 2018, kdy byl negativně ovlivněn suchem.
K aktuálnímu datu je sklizeno 27,9 tis. ha (7,36 %) ploch řepky a sklizeň je ve svém počátku. Produkce řepky zatím dosahuje 79,1 tis. tun s průměrným hektarovým výnosem 2,83 t/ha. Řepka se sklízí dle šetření SZIF zatím v těchto krajích – Středočeský, Ústecký, Plzeňský, Pardubický, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský. V těchto krajích je sklizeno od 0,3 % do 24 % osevních ploch. V ostatních krajích ČR nebyla ještě sklizeň řepky zahájena.
V roce 2018 bylo ke dni 16. 7. 2018 sklizeno v ČR celkem 317,8 tis. ha obilovin (25,42 %) s produkcí 1 633,1 tis. tun a průměrným výnosem 5,14 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimého ječmene – 91,9 tis. ha (89,6 %) s produkcí 472,3 tis. tun a průměrným výnosem 5,14 t/ha. Řepky bylo v této době sklizeno 51,46 % ploch (211,9 tis. ha, 687,2 tis. tun) s průměrným výnosem 3,24 t/ha.

Přílohy