KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Přemnožená zvěř se stane limitem úspěšné obnovy kalamitních ploch, proto je nutné situaci rychle řešit

26/07/19
viz. zdroj

Zdroj: Czech Forest

25. 07. 2019


Tisková zpráva CZECH FOREST think tank (25. 7. 2019) – Stavy zvěře na mnoha místech České republiky překročují únosnou mez a zejména spárkatá zvěř významně poškozuje lesní porosty. Nejen v kalamitních oblastech jsou vysoké stavy zvěře limitem úspěšné obnovy porostů i významným ekonomickým faktorem ovlivňujícím náklady vlastníků a správců lesů. V souvislosti s propadem cen dříví a ekonomickými problémy vlastníků lesů akutně hrozí, že na ochranu před zvěří nebudou mít dostatek prostředků a obnova lesů se tím zkomplikuje a významně prodlouží. Proto je nutné situaci řešit. Členové CZECH FOREST think tank se tak v kontextu Lesnické výzvy připojují k aktivitám Pro Silva Bohemica a žádající zodpovědný a aktivní přístup ministerstva zemědělství, vlastníků a správců lesů, ale především subjektů vykonávající právo myslivosti v honitbách k bezodkladnému řešení této problematiky.

Podle názorů členů CZECH FOREST think tank je třeba hledat rovnováhu mezi stavy zvěře a stavem lesa. Národní inventarizace lesů, statistika dopravních nehod se zvěří a další výzkumné projekty jasně potvrzují, že v mnoha oblastech je zvěř přemnožená a působí neúměrné škody.

Podle NIL2 je:

  • 10 % stromů je v ČR poškozeno zvěří
  • 20 %stromků v obnově je poškozeno zvěří (v některých krajích je poškozeno až 31 %)
  • 35 % stromků je poškozeno okusem zvěře rámci obnovy do výšky 1,3 m (jedle 46,2 %).

Celou situaci zhoršuje i demografický a společenský vývoj, který znamená razantní snižování počtu aktivních myslivců, kteří mají vztah nejen k lovu zvěře, ale i ke krajině a přírodě jako celku.

Pokud se problematika škod zvěří nezačne včas a efektivně řešit, například hrozí:

  • Kalamitní plochy se v některých oblastech vůbec nemusí podařit obnovit a dojde k degradaci půd a dalšímu poškození vodního režimu.
  • Přetrvávající tlak zvěře bude dále znamenat poškozování dřevin a jejich následné pomalé odrůstání a náchylnost k různým chorobám
  • Tlak zvěře nedovolí vytváření druhově a věkově pestrých porostů – Vysoké stavy zvěře vedou ke snížení kvality chovu a šíření nemocí v její populaci
  • Vysoké stavy zvěře ještě umocní škody na zemědělských plodinách, může dojít ke ztrátě plachosti a častějším střetům obyvatel se zvěří v intravilánu obcí a měst

Členové CZECH FOREST think tank se domnívají, že by měla vzniknout nezávislá entita, který by například podobnými metodami jako při inventarizaci lesů šetřila míru škod v jednotlivých oblastech. Podmínkou úspěchu tohoto přístupu je oddělení přímých hodnotitelů škod od lokálních vazeb, to znamená, že by hodnotitelé působili po celé republice, mimo okolí, kraj svého bydliště. Řešení vyváženého vlivu na lesní porosty je vysoce aktuálním tématem. Bylo by krajně nezodpovědné, začít tuto problematiku skutečně řešit až v situaci, kdy se jako limit obnovy lesů projeví v plošné podobě. Zvěř do lesa patří, ale v takovém počtu, aby neznemožňovala jeho obnovu a existenci.

Kontakt: Ing. Miloš Kučera, Ph.D CZECH FOREST think tank E: info@czechforest.cz