KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 8.7.2019

10/07/19
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

V ČR postupují žňové práce. Stav porostů je stejně jako v loňském roce ovlivněn dosavadním průběhem počasí. V posledních měsících byl ve většině oblastí zaznamenán nadprůměrně teplý průběh počasí. Proto v nejteplejších oblastech ČR (jižní Morava) a také na lehkých písčitých půdách byla zahájena sklizeň základních obilovin a řepky zhruba o týden dříve než bývá obvyklé v porovnání s předchozími sklizňovými ročníky.

Sklizeň v 27. týdnu byla dle šetření Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) k 8. 7. 2018 mírně pozadu oproti stejnému období minulého roku. V uplynulém týdnu se sklízel především ozimý ječmen (sklizeno je 35,93 % ploch, v loňském roce 63,64 % ploch). Sklizeň ostatních obilovin je stále teprve na začátku, nejvíce je sklizeno pšenice ozimé (1 % ploch). Celkem je v ČR sklizeno zhruba 47,3 tis. ha (3,72 % ploch), loni k tomuto datu 147,3 tis. ha (11,78 % ploch) obilovin a s produkcí v letošním roce přibližně 250,5 tis. tun. Postup sklizně sice vykazuje tradičně lokální rozdíly, ale sklizeň ozimého ječmene se rozběhla prakticky ve všech krajích s výjimkou Karlovarského kraje. V Jihočeském, Ústeckém a Jihomoravském kraji, kde jsou žně nejvíce pokročilé, dosáhla sklizeň ozimého ječmene 60,6 %, 62,9 % a 48,7% sklizňových ploch. Sklizeň řepky je nejdále v Zlínském kraji 7,52 % ploch. Ve většině krajů ještě sklizeň řepky nezačala a podobná situace je i u sklizně pšenice ozimé.

Aktuální průměrný výnos obilovin podle šetření SZIF k 8. 7. 2019 činí 5,30 t/ha. V porovnání se sklizňovým rokem 2018 (výnos základních obilovin dle ČSÚ činil 5,17 t/ha) lze nicméně předpokládat, že výnosy budou pravděpodobně meziročně o něco vyšší. Odhady výnosu budou průběžně zpřesňovány s přibývajícím množstvím sklizených obilovin.

Sklizeno je k aktuálnímu datu 2,4 tis. ha (0,63 % ploch) řepky. Produkce řepky zatím dosahuje 5,76 tis. t s průměrným hektarovým výnosem 2,42 t/ha, což představuje výrazné snížení hodnoty jako za stejné období roku 2018, kdy byl průměrný výnos 3,13 t/ha, ale byla sklizena ¼ ploch řepky. Řepka se začala sklízet dle šetření SZIF pouze v krajích Olomouckém, Jihomoravském a Zlínském. Nejlepších hodnot průměrného výnosu zatím bylo dosaženo v Olomouckém kraji 2,70 t/ha.

Výhled úrody jednotlivých plodin ukazuje 1. letošní odhad vydaný ČSÚ k 4. 7. 2019 podle stavu porostů k 10. 6. 2019, který předpokládá očekávanou produkci základních obilovin ve výši 7 018,7 tis. tun s průměrným výnosem ve výši 5,52 t/ha a produkci řepky ve výši 1 238,8 tis. t s průměrným výnosem 3,26 t /ha. Úroda u základních obilovin by se podle tohoto odhadu měla zvýšit v porovnání s loňskou sklizní o 8,5 %, u řepky by se měla oproti tomu snížit o 12,2 %. Z aktuálního odhadu sklizně lze usuzovat, že půjde o další, průměrnou sklizeň základních obilovin, která však svým množstvím dostatečně pokrývá kvantitativní požadavky domácí potřeby, jež se v dlouhodobém průměru pohybuje ve výši 5 200 až 5 800 tis. tun. Osevní plochy základních obilovin oproti loňskému mírně vzrostly o 22 tis. ha na 1 272,4 tis. ha. Plochy pšenice ozimé zaznamenaly nárůst o 40,8 tis. ha, kdežto plochy ječmene jarního zaznamenaly pokles o 10,2 tis. ha. Proti tomu plochy ječmene ozimého se rozrostly o 5,1 tis. ha. K stagnaci ploch došlo u ovsa, plochy žita a triticale mírně rostly, i když u žita se část plochy zkrmila. Výměra řepky meziročně poklesla o 32 tis. ha na 379,8 tis. ha.

V roce 2018 bylo k 9. 7. 2018 sklizeno v ČR celkem 147,3 tis. ha obilovin (11,78 %) s produkcí 730,9 tis. tun a průměrným výnosem 4,96 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimého ječmene – 65,3 tis. ha s produkcí 334,8 tis. tun a průměrným výnosem 5,13 t/ha. Řepky bylo v této době sklizeno 24,18 % ploch (99,6 tis. ha, 311,7 tis. t) s průměrným výnosem 3,13 t/ha.

Přílohy:

Žně k 8. 7. 2019 – celá ČR (DOC, 337 KB)
Žně 2019 – kraje 2019 + celá ČR (XLSX, 45 KB)