KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Novela přinese nové podmínky pro pěstování chmele

02/07/19
viz. zdroj

Zdroj: Deník Zemědělec

 

Autor: Zuzana Fialová

Nové podmínky pro šlechtitele a pěstitele chmele přinese novela zákona o oběhu osiva a sadby, kterou projedná vláda. Materiál z pera Ministerstva zemědělství například zruší povinnost provádění zkoušek užitné hodnoty odrůd chmele pro registraci. Na druhou stranu Ústřední a kontrolní zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který pěstitele kontroluje, bude zkoumat vzorky rozmnožovacích materiálů chmele za nových podmínek. Dodavatelé budou muset tři roky uchovávat záznamy o vlastnostech materiálu.

Ministerstvo v důvodové zprávě k novele vysvětluje, že v osmdesátých letech minulého století se začala sadba chmele na českém území vyrábět pomocí mikrorozmnožování na médiích v laboratorních podmínkách. Zákony to však doposud nezohlednily. "Přibližně deset let byl množiteli, kteří používají metodu in vitro, uváděn do oběhu rozmnožovací materiál, který vykazoval vyšší výnosy, zdravý růst (mírně bujnější) a vysokou úroveň uniformity i přes to, že se jednalo o autochtonní odrůdu, která byla vždy mírně variabilní. Z kontrol konaných z důvodu podnětů u pěstitelů v předchozích dvou letech vyplynulo nicméně zjištění, že někteří dodavatelé uvádí do oběhu sadbu, která již podmínky uniformity nesplňuje a mnohdy vykazuje výrazné fenotypové odlišnosti od úředního popisu odrůdy Žateckého poloraného červeňáku," vysvětluje úřad. Podle nových podmínek, které novela přináší, bude moci ÚKZÚZ uznávat pouze ty porosty, u kterých bude schopný ověřit odrůdovou pravost. Novela pak mimo jiné ruší provádění zkoušek užitné hodnoty u odrůd chmele, které byly do současnosti prováděné nad rámec evropských předpisů, podmínkou registrace odrůd jsou podle ministerstva pouze v několika evropských státech.*