KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

SPOLEČNÝ FOND MALÝCH PROJEKTŮ EUROREGION ERZGEBIRGE  KRUŠNOHOŘÍ

12/06/19

v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020

 

                                    

Název projektu: AGRÁRNÍ SPOLUPRÁCE
Reg. číslo: 0321.CZ–10.5.2018
V rámci dlouhodobé spolupráce mezi Okresní agrární komorou Most a Regionalbauernverband Erzgebirge e. V.  zpracovala Okresní agrární komora Most projekt s názvem „AGRÁRNÍ SPOLUPRÁCE“ z Fondu malý projektů – reg. číslo 0321.CZ–10.5.2018.
Projekt zahrnoval akce, které vedly k dalšímu prohloubení spolupráce českých a saských zemědělců. Velmi důležitá na projektu byla výměna zkušeností z celé škály agrární politiky, Programu rozvoje venkova, agrárních evropských a národních dotací, porovnání výše dotací, zaměření a podmínek pro výplatu dotací. Hlavní pozornost byla zaměřena na problémy zemědělství, zejména v oblasti sucha, kompenzace škod jednotlivými státy, erozi půdy a uplatňování precizního zemědělství.
Cílem projektu bylo společné působení na trvalý rozvoj společného venkovského prostoru, které vychází ze smlouvy o vzájemné příhraniční spolupráci zemědělců z Euroregionu Krušnohoří, a je také prohloubením spolupráce českých a saských zemědělců.
Prohloubení spolupráce bylo dosaženo prostřednictvím odborných workshopů, operativních porad, konzultačních schůzek, exkurzí, aktuálním předáváním informací a vydávání informačního zpravodaje.
Plán aktivit projektu byl splněn beze zbytku.
Závěrečná zpráva o výsledcích projektu byla projednána na setkání českých a saských zemědělců v Litvínově dne 13. 6. 2019.
Přílohou je fotodokumentace a Magazín Okresní agrární komory Most.

Most, 13. 6. 2019

 

 

 

 

 

Zařazeno v Evropské podpory