KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Berlín hostil mezinárodní řepkový kongres

27/06/19
viz. zdroj

Zdroj: Deník Zemědělec

Autor: David Bouma

Pěstování nejvýznamnější evropské olejniny byl věnován třídenní 15. mezinárodní řepkový kongres, který proběhl minulý týden v Berlíně. Přednášky byly věnovány širokému množství témat spojených s řepkou, která se celosvětově pěstuje na 34 mil. hektarů.

Významná část se týkala genetiky, genomiky a šlechtění. Bylo zjevné, že především v Číně jsou na postupu nové metody šlechtění, včetně progresivní technologie Crispr-Cas. Mnoho posterů pak bylo věnováno šlechtění na odolnost proti hlavním chorobám řepky: hlízence, fómě nebo nádorovitosti. Mezi další témata patřila ochrana proti biotickým škodlivým činitelům, agronomická praxe, kvalita produktů nebo využití v potravinářském i krmivářském průmyslu. Další přednášky se věnovaly ekonomice a prodeji produkce a také hořčici a ostatním brukvovitým.

Na úvod kongresu upozornil Wolfgang Friedt, prezident organizace GCIRC (International Consultative Group of Research on Rapeseed; Mezinárodní poradní skupina pro výzkum řepky), že řepka je v dnešní době jedním z významných zdrojů potravinářského oleje ve světě, zaujímá druhé místo. Pěstuje se na 34 mil. hektarů s produkcí 70 mil. tun semene. Přitom před padesáti lety se jednalo o minoritní plodinu využitelnou pro krmení a technické účely. Skok, který řepka udělala, byl umožněn intenzivní šlechtitelkou prací, která nakonec vedle k 00 odrůdám, tedy s nízkým obsahem kyseliny erukové a glukosinolátů. Wolfgang Friedt upozornil také na pokračující šlechtění, které vedlo ke GM odrůdám, a na změny ve významu chorob v řepce.

Na závěr kongresu vystoupil také Dietmar Brauer, ředitel německé společnosti Rapool-Ring, GmbH, která sdružuje šlechtitelské organizace, zabývající se například i šlechtěním řepky. Rapool byl vedle firem Bayer a Basf platinovým partnerem kongresu. Shrnul hlavní cíle společnosti při šlechtění řepky a body, které byly při vniku moderních odrůd této plodiny klíčové. Konstatoval, že společnost má v Evropě 13 šlechtitelských stanic pro olejniny, 100 odrůd řepky na trhu a 180 testovacích míst. Ročně testují řepku na 200 000 pokusných políčkách a mají 300 ha určených pro školky a výnosové pokusy. Celkem se jejich odrůdy podle Dietmara Brauera v Evropě pěstují na 2 500 000 ha.