KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Veřejná podpora: Zahájena veřejná konzultace k pokynům k veřejné podpoře v zemědělství

10/05/19
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

6.5.2019 – Evropská komise dne 26. dubna 2019 zahájila veřejnou konzultaci týkající se přezkumu pokynů EU ke státní podpoře v odvětví zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech (tzv. AGRI pokyny) a nařízení Komise (EU) č. 702/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (tzv. nařízení o blokových výjimkách – ABER).

Účelem konzultace je přezkoumání stávajících nástrojů EU pro veřejnou podporu v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech. Sdělené připomínky poslouží Evropské komisi jako podklad pro vyhodnocení a přezkum uvedených nástrojů veřejné podpory s cílem vypracovat nové AGRI pokyny a nařízení o blokových výjimkách na období 2021-2027.

Do veřejné konzultace se lze zapojit do 19. července 2019. Připomínky veřejných orgánů (jako souhrnné stanovisko ČR) jsou koordinovány prostřednictvím Ministerstva zemědělství. Ostatní subjekty mohou podávat připomínky přímo Evropské komisi.

Podrobnosti k veřejné konzultaci naleznete zde.