KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyjádření k vystoupení prezidenta AK ČR v pořadu Nedej se

01/03/19
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR


Agrární komora České republiky se chce tímto distancovat od vyznění reportáže s názvem „Soumrak doby klecové?“ odvysílané v rámci pořadu Nedej se! (v premiéře ČT2 24.2.2019, 12:28 https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/219562248410004-soumrak-doby-klecove/

V pořadu byl věnován neúměrně větší prostor názorům a především záběrům, které neměly s tématikou za prvé nic společného (ukazovaly blíže neurčené hospodářské chovy prasnic) a za druhé stále dokola se opakujícím záběrům jednoho konkrétního chovu s cílem vyvolat dojem, že stejně nebo hůře vypadají všechny chovy v České republice.

U alternativních způsobů chovů a ustájení nebyly zmíněny všechny klady a zápory, naopak bylo na tyto chovy nahlíženo jen z jednoho hlediska, oproti čemuž nebyla nabídnuta dostatečná oponentura. Se zástupci AK ČR, ČMDÚ a ČZU bylo do konečné verze pořadu použito jen absolutní minimum záběrů, pravděpodobně s ohledem na to, aby pořad splňoval původní zadání a vyznění. Zatímco AK ČR souhlasí s tím, že spotřebitel by měl být řádně informován o tom, jaká vejce si kupuje, což bylo mimo jiné obsaženo v závěru reportáže, samotná reportáž bohužel nenabídla komplexní pohled na to, co jednotlivé způsoby ustájení znamenají pro samotná zvířata, jejich zdraví a pohodu na jedné straně a kvalitu, bezpečnost i výrobní náklady (a tedy i cenu) vajec.