KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Metodika k provádění nařízení vlády č. 43/2018 Sb. a č. 44/2018 Sb. pro rok 2019

27/03/19
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Metodika k provádění nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními, platná pro rok 2019.

Rok vydání: 2019
Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální politika
ISBN: 978-80-7434-497-8
Vydavatel Ministerstvo zemědělství

Přílohy

Související odkazy