KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Metodika k provádění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., pro rok 2019

27/03/19
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Metodika k provádění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, platná pro rok 2019.

Rok vydání: 2019
Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální politika
ISBN: 978-80-7434-498-5
Vydavatel Ministerstvo zemědělství

Přílohy

Související odkazy