KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Přehled ohlašovacích povinností v roce 2019

24/01/19
viz. zdroj

Zdroj: www.ispop.cz


Hlášení do Integrovaného registru znečišťování (podle zákona č. 25/2008 Sb.) § 3 zákona č. 25/2008 Sb. – termín podání: 31. 3. 2019 MŽP.

Všechny potřebné informace, včetně manuálů, příruček, FAQ, právních předpisů, přehledu ohlašovacích povinností v agendě IRZ zde: https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/uvod/ohlasovani-aktualne/hlaseni-irz.html