KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pesticidy: Poslanci prosazují zpřísnění a zpřehlednění schvalovacího postupu v EU

24/01/19
viz. zdroj

Zdroj: Evropská společenství


16-01-2019 

  • zveřejnění studií využívaných v rámci schvalovacího řízení pesticidů
  • podpora inovací a nízkorizikových pesticidů
  • přezkoumání studií karcinogenity glyfosátu renomovanými vědci
  • zahrnutí údajů o dlouhodobé toxicitě do požadavků povolovacího řízení

Odkaz na celý článek zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20190115IPR23551/pesticidy-poslanci-prosazuji-zprisneni-a-zprehledneni-schvalovaciho-postupu-v-eu