KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Eroze 2019 – příručka a další informační podklady

11/12/18
viz. zdroj

Zdroj: MZe

Eroze 2019 – příručka a další informační podklady

Dokument obsahuje příručku a další dokumenty, které metodicky vysvětlují nové eroze dle DZES 5 ve znění platném od 1.1.2019 a současně ukazují praktické postupy, jak používat LPIS k řešení této problematiky.

Rok vydání: 2018
Tématické oblasti: Ochrana přírody a krajiny, obnovitelné zdroje energie, Půda a evidence půdy
Vydal: Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17, Praha 1, 11000
E-mailová adresa: helpdesk@mze.cz

Přílohy