KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dočasné klecové ustájení pro lepší welfare

14/12/18
viz. zdroj

Zdroj: Deník Zemědělec

Autor:  Martin Jedlička   
    
     
Ustájení laktujících prasnic se stalo citlivým tématem, souvisejícím s problematikou welfare prasat v komerčních chovech. Představuje jedinečnou výzvu, jelikož musí splňovat podmínky welfare jak pro prasnice, tak i selata.

Dnešní běžnou praxí je chovat prasnice uzavřené v porodních klecích po celou dobu laktace a omezit tak zalehávání a úmrtnost selat, k čemuž může docházet při pohybu prasnice v porodním kotci. Tato praxe bohužel ohrožuje welfare prasnic různými způsoby, včetně narůstajícího chronického stresu, omezení pohybu a ztížené možnosti interakce se selaty. Kompromisem, který by mohl zlepšit welfare prasnic i selat, je využití dočasného klecového ustájení prasnic pouze po dobu prvních tří dnů laktace. Časné odstranění klecové zábrany může u prasnic stimulovat aktivitu v nově dostupném prostoru a redukovat hladinu stresu. Důležité také je ujistit se, zda s sebou toto ustájení nepřináší negativní vliv na užitkovost a chování selat.
Výsledky sledování týmu specialistů z VÚŽV, v. v. i., pod vedením RNDr. Gudrun Illmannové, CSc., ukázaly, že prasnice v dočasném klecovém ustájení vykazovaly krátkodobé pozitivní změny chování a hodnoty fyziologických testů. V den otevření klece byly tyto prasnice mírně aktivnější (+3,8 %), což svědčí o větším zájmu zkoumat prostor kotce, častěji se otáčely (+6,9 %) díky zvýšené dostupnosti prostoru, avšak bez ovlivnění užitkovosti selat a měly nižší koncentraci IgA ve slinách (- 47 %), poukazující na nižší hladinu stresu v porovnání s prasnicemi v kleci. Hladina kortizolu ve slinách prasnic nebyla nijak ovlivněna. Prasnice nevykazovaly žádný dlouhodobý vliv na welfare, tj. žádné další zvýšení aktivity nebo snížení hladiny stresu 25. den po porodu. Dále se zjistilo, že mortalita selat, jejich tělesná hmotnost i aktivita (v kotci a u vemene) byla obdobná u všech prasnic bez ohledu na typ ustájení. Vyplývá z toho, že dočasné klecové ustájení po krátkou dobu během laktace – namísto trvalého klecového ustájení- může mít mírný krátkodobý pozitivní účinek na chování prasnice a na míru stresu, aniž by docházelo k narušení užitkovosti selat. Nebyl objeven vyšší výskyt zalehávání selat u prasnic vypuštěných z klece třetí den po porodu. Proto dočasné klecové ustájení prasnic během prvních tří dnů po porodu a následné otevření klece a zpřístupnění celého kotce může představovat řešení zlepšující welfare prasat v intenzivních chovech.*
Více se dočtete v lednovém čísle časopisu Náš chov.