KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Prezident Agrární komory České republiky na semináři k meziplodinám

01/11/18
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

31. 10. 2018


V úterý 30. října 2018 se v Trhovém Štěpánově konal odborný seminář, který byl zaměřený na meziplodiny jako zlepšující prvek osevních postupů a ochrany půd.

První přednáška byla zaměřena na meziplodiny, jejich význam a nové druhy meziplodin. Ing. Peter Robotka se zaměřil na faktory půdní úrodnosti, charakteristiku meziplodin a konkrétní příklady tradičních i nových meziplodin. Jako druhý vystoupil pan Ing. Marcel Herout, který hovořil o zkušenostech s pěstováním kukuřice půdnoochranou technologií Strip-till s využitím ozimé meziplodiny. Ve svém vystoupení prezentoval výsledky publikované v disertační práci, přičemž podrobně zhodnotil výsledky zkoušek technologie Strip-till od roku 2013.

Prezentace Zdeňka Jandejska, prezidenta Agrární komory byla věnována tématu „Jak se může ozdravit české zemědělství“. Na základe vývoje v minulosti a v porovnání se současnými podmínkami je možné navrhnout, co je nutné dělat do budoucnosti, aby se zemědělství v České republice skutečně rozvíjelo. Chceme-li v zemědělství uspět, pak je nutné respektovat základní ekonomické kategorie, zaměřit se na dělbu práce, produktivitu práce, koncentraci výroby a konkurenceschopnost. Disproporce v zemědělství je možné řešit, přičemž je nutné vycházet z diferenciální renty a odstupňovat výši plateb podle skutečných podmínek, protože současně nastavený systém poskytuje nejvyšší platby státům s nejlepšími podmínkami. Prezident AK ČR zdůraznil, že by Evropská unie měla vyrábět a chovat se jako celek, přičemž by svou produkci umísťovala ve třetích zemích tak, aby si nekonkurovala na vlastním trhu. Prezident Jandejsek zdůraznil, že je nutné přestat mluvit o malých a velkých hospodářích, ale naopak je nutno mluvit o dobrých a špatných hospodářích. Zemědělská politika by pak měla vytvářet vhodné podmínky pro dobré hospodáře. Dále ve svém vystoupení navrhl konkrétní kroky a opatření na kvalitativní změny Společné zemědělské politiky. V diskusi pak odpovídal přítomným i na otázky, které se týkaly protierozní vyhlášky, používání glyfosátu, ale i k tématu hlasování senátorů ke Společné zemědělské politice, které se uskutečnilo 17. září t.r. V programu byla také zařazena prezentace pána Václava Velety s praktickými poznatky z pokusů na využití meziplodin. V rámci odborného semináře byly přítomní zástupci zemědělských podniků také na polní prohlídce meziplodin.

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., úřad AK ČR