KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Národní dotace by se měly příští rok zvýšit o 750 milionů korun

07/11/18
viz. zdroj

Zdroj: Deník Zemědělec

 

Autor: Zuzana Fialová

Na národních dotacích by měli zemědělci, potravináři nebo chovatelé zvířat v příštím roce získat 3,8 miliardy korun, navrhuje ministerstvo zemědělství. Materiál, který přináší meziroční zvýšení peněz o 750 milionů korun, projedná ve středu vláda. Největší podíl chce dát ministerstvo hospodářům starajícím se o zvířata.

"Posílení je z toho důvodu, aby mohly být dotační programy propláceny v maximální možné výši. Došlo také k rozšíření spektra dotačních programů, nově jsou například navrženy dotační programy Podpora restrukturalizace ovocných sadů v ekologickém zemědělství a Výkrm skotu," sdělil mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. Rozšíření se podle něj také plánuje v programu na zlepšení životních podmínek v chovech masného skotu a kachen. "Rozdělení finančních prostředků na jednotlivé dotační programy směřuje do odvětví živočišné výroby celkem 2,69 miliardy korun, do odvětví rostlinné výroby 351,4 milionu korun, do odvětví potravinářství 568 mil. Kč a na ostatní aktivity 188,7 mil. Kč. V předloženém návrhu  přidělených prostředků je tak opět preferována živočišná výroba," dodává materiál. Nejvyšší částku na jednotlivý program – 885 milionů korun – plánuje ministerstvo dát na zlepšení životních podmínek v chovech zvířat. Dalších 775 milionů korun by mělo jít do nákazového fondu na ozdravení chovů hospodářských zvířat. "Podpora vybraných činností zaměřených na preventivní úkony v chovech prasat a drůbeže je jednou ze základních podpor státu při plnění strategie posílení živočišné výroby, a to zejména chovů prasat a drůbeže," informuje materiál.*