KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Prezident Agrární komory ČR v Bruselu na jednáních

19/10/18
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

17. 10. 2018


Prezident Agrární komory České republiky Zdeněk Jandejsek se v pondělí 15. října 2018 zúčastnil jednání v Bruselu.
První jednání bylo na Evropském hospodářském a sociálním výboru, kde se uskutečnilo jednání pana prezidenta Zdenka Jandejska s prezidentem Skupiny I Zaměstnavatelé Jackem Krawczukem. Nosným tématem jednání byl současný vývoj v Společné zemědělské politice. Prezident Skupiny I informoval prezidenta AK ČR o systému práce EHSV a zastoupení zemědělců v odborné sekci pro zemědělství. Na jednání se prezidenti dohodli o další spolupráci a případných společných aktivitách v budoucnosti.

V odpoledních hodinách se uskutečnilo zasedání Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu, jehož součástí byl i seminář zaměřený na legislativní návrhy k společné zemědělské politice. Česká republika a ani Slovensko nemá člena v zemědělském výboru, avšak byla možnost, aby se zasedání zúčastnili i ti poslanci, kteří nejsou členi výboru. Bohužel, na zasedání nebyli poslanci z naších zemí přítomni, což bylo na škodu, protože do diskuze se mohli zapojit jenom europoslanci.

S prezentacemi vystoupili pan Emil Erjavec z Biotechnologické fakulty University v Lublani, T. Garciá Azcárate z Výzkumného ústavu ekonomiky, geografie a demografie ze Španělska a R. A. Jongeneel z Wageningenu. Z vystoupení a diskuze přítomných europoslanců vyplynulo, že změny v legislativě k SZP po roce 2020 a nastavení je skutečně proti velkým podnikům, i když velké zemědělské podniky produkují v Evropě víc než 90 %. AK ČR bude i nadále prosazovat požadavky zemědělců v Bruselu.

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., výkonná ředitelka pro SZP