KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Státní pozemkový úřad se dlouhodobě zapojuje do boje se suchem

21/09/18
viz. zdroj

Zdroj: Státní pozemkový úřad ČR

Praha, 20. září 2018 – V rámci pozemkových úprav Státní pozemkový úřad doposud zrealizoval vodohospodářská opatření na ploše cca 558 ha a protierozní opatření na přibližně 771 ha. Jen v roce 2017 byla v pozemkových úpravách vybudována vodohospodářská opatření na ploše téměř 89 ha. Na tyto realizace vynaložil Státní pozemkový úřad více než 210 milionů korun.
S ohledem na současné klimatické poměry se zásadní prioritou pozemkových úprav stávají opatření sloužící k zadržení vody v krajině a ke zmírnění projevů vodní i větrné eroze, tzn. budování vodohospodářských opatření, jako jsou rybníky, malé vodní nádrže, mokřady apod. a prvků zajišťujících protierozní ochranu.                                               

Pozemkové úpravy jsou jednou z nosných agend Státního pozemkového úřadu. V následujících letech se chce úřad prostřednictvím pozemkových úprav v maximální míře zapojit do boje proti negativním jevům klimatických změn.

„V rámci zmírnění dopadů sucha je Státní pozemkový úřad, v případě zajištění finančních prostředků, schopen do dvou let realizovat investiční projekty, zejména rybníky a malé vodní nádrže, které jsou ve vysoké fázi stavební připravenosti a napomohou potřebnému zadržení vody v krajině,“ řekl zástupce ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu Martin Vrba.

Aktuálně je ukončeno 2333 komplexních pozemkových úprav a 2905 jednoduchých pozemkových úprav. Od roku 2013 SPÚ zahajuje cca 200 komplexních pozemkových úprav a 40 až 60 jednoduchých pozemkových úprav ročně. V současné době je rozpracováno 1

Biocentrum BC7 s vodní plochou a biokoridor v katastrálním území Choťovice - SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha, pobočka Nymburk.png

Biocentrum BC7 s vodní plochou a biokoridor v katastrálním území Choťovice – SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha, pobočka Nymburk


Polní cesty, víceúčelová nádrž a lokální biokoridor Čelčice – SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Prostějov.jpg

Polní cesty, víceúčelová nádrž a lokální biokoridor Čelčice – SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Prostějov


Retenční nádrže Krokočín – SPÚ, KPÚ pro kraj Vysočina, pobočka Třebíč.jpg

Retenční nádrže Krokočín – SPÚ, KPÚ pro kraj Vysočina, pobočka Třebíč