KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Stav vyjednávaní reformy Společné zemědělské politiky po roce 2020”, záznam z besedy

29/08/18
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR, ČT24

28. 08. 2018

V rámci výstavy Země Živitelka Agrární komora České republiky ve spolupráci s partnery zorganizovala konferenci na téma “Stav vyjednávaní reformy Společné zemědělské politiky po roce 2020”.

Prezident AK ČR Zdeněk Jandejsek se ve svém vystoupení zaměřil na nejaktuálnější témata. V současnosti se nejvíce diskutuje o rozpočtu pro zemědělství po roce 2020, respektive tzv. víceletém finančním rámci, zastropování plateb na zemědělský podnik č o nové definici tzv. skutečného zemědělce. Podle názoru Agrární komory by rozhodujícím ukazatelem neměla být velikost zemědělského podniku (která je v ČR více než šestkrát vyšší ve srovnání s unijním průměrem), ale způsob jeho hospodaření (péče o krajinu, půdu a hospodaření s přírodními zdroji) a příspěvek společnosti (formou vytváření pracovních míst, odvodů do státního rozpočtu a produkcí kvalitních potravin).

Záznam z tiskové besedy najdete v čase od 3:40 do 11:45 min na tomto odkazu: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/218411058280827/