KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rusko přijalo zákon o organické produkci a chce se stát světovým hráčem na poli biopotravin

10/08/18
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 08. 08. 2018


7.8.2018 – Rada federace (horní komora Federálního shromáždění RF) dne 28. července 2018 schválila zákon „O organické produkci a změnách v některých legislativních aktech Ruské federace“. Uvedený zákon musí ještě podepsat prezident a poté by měl vstoupit v platnost od 1. ledna 2020. (Pozn. Rusko používá výraz „organický“- z anglického „organic agriculture“, v ČR je častěji používán výraz „ekologický“ či „bio“.)

Jedná se o dlouho očekáváný zákon (připravován od roku 2012), který má za cíl stanovit podmínky pro výrobu, skladování, označování, transport a prodej organických potravin a produktů zemědělství. Zákon se netýká kosmetiky, léků, produktů myslivosti a rybolovu (produktů z chovu ryb ano). Ačkoliv se již řadu let na trhu objevují ruské potraviny a další produkty, které často nesou označení bio/organické/ekologické atp., legislativně toto odvětví v Rusku až doposud nebylo zákonem regulováno a uvedená označení sloužila především jako marketingový trik výrobců. Jen někteří ruští výrobci získávali certifikaci „bio“ v USA či EU.

Zákon předpokládá, že certifikáty o organické produkci budou vydávat speciální certifikační úřady za předpokladu splnění všech zákonem stanovených podmínek. Po získání certifikátu bude možné používat v označení produktu slovo „organický“ a související grafické logo, které je zatím ve stádiu rozpracování.

Výrobci organických potravin se budou moci dobrovolně registrovat v „Jednotném státním registru organických producentů“. Ten bude obsahovat základní údaje o výrobci/zemědělci (jméno, IČO, právní forma, předmět činnosti, druhy produktů, datum zahájení/přerušení činnosti atd.). Registr s údaji bude veřejně a bezplatně dostupný na internetu.

Regulace organického zemědělství podle evropských standardů souvisí především s motivací budoucího exportu ruských potravin do Evropy a dalších vyspělých zemí, kde po tomto segmentu zboží narůstá poptávka. Ruská certifikace automatický přístup na evropský trh organických potravin přístup nezajistí, ale měla by pomoci při vzájemném uznávání shody.

Za posledních 15 let se světový trh organických potravin zpětinásobil (z 18 na 82 mld. USD) a ekologické potraviny aktuálně tvoří asi 10 % všech potravin. Podle expertů by světový trh organických potravin v roce 2022 měl přesáhnout 200 mld. USD. Rusko zaujímá pouze 0,2 % světového trhu a vidí obrovský potenciál v rozšíření své produkce. Podle hodnocení Ministerstva zemědělství RF má Rusko asi 10 mil. ha půdy, na které se nikdy nebo dlouhodobě nepoužívaly hnojiva a je příhodná pro organické zemědělství. Ruský premiér D. Medvěděv odhaduje, že by Rusko mohlo zaujmout 10 – 25 % světového trhu organických potravin.