KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

17/08/18
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Dotační program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“.

Cílem programu 129 290 "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích" je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní.

Pro vyplnění formuláře EDS (S09) je nezbytné vytvoření osobního účtu v programu EDS na adrese https://isprofin.mfcr.cz/rezortni/.

Pravidla pro poskytování a čerpání dotací z programu 129 290 se v současné době aktualizují a budou vyvěšená na webu v dohledné době.

Související odkazy

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR